Фирма БИО ГОЛД

Свържи се с фирма БИО ГОЛД

Селскостопанска дейност, зърнопроизводство и търговия със зърнени продукти и храни, покупка, стопанисване и обработване на земеделска земя, аренда на земеделска земя, производство и реализация на земеделска продукция, производство и продажба на биопродукти, покупка на специализирана земеделска техника, инвестиции в земеделското стопанство и всякаква друга селскостопанска дейност и дейност като земеделски производител, производство на селскостопански продукти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички дейности, незабранени от закона.

гр. Варна, ул. БУЛ. 8-МИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 115