Фирма БИОФАРМ ЦЕНТЪР

Свържи се с фирма БИОФАРМ ЦЕНТЪР

покупка и продажба на недвижими имоти, строителна дейност и проекти; строителство, ремонт и реконструкции на сгради и съоръжения; проектиране; инженеринг; инфраструктурно строителство; комисионни, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

гр. София, ул. ул. Аксаков 18