Фирма БИОЛАЗЕР

Свържи се с фирма БИОЛАЗЕР

Покупка на стоки – промишлени и хранителни за широко потребление, промишлена и битова електроника и електротехника, хранителни и селскостопански стоки, с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външно и вътрешнотърговска дейност, транспортни услуги, таксиметрови услуги, брокерска дейност, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, сделки с недвижими имоти, вътрешна и външнотърговска дейност, представителство /без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, рекламна, строителна и предприемаческа дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. Плевен, ул. бул. “Данаил Попов” 1