Фирма БИС-97

Свържи се с фирма БИС-97

търговия в страната и в чужбина с промишлени и селскостопански стоки и експлоатация на магазини за хранителни и нехранителни стоки; внос, износ, бартер, експорт, реекспорт на стоки; посредничество, представителство, комисионерство; счетоводни и икономически консултантски услуги; всички други незабранени от закона сделки или услуги, като за тези, за които се изисква разрешение на държавен орган, след получаването му.