Фирма БИШКЕК 2021

Свържи се с фирма БИШКЕК 2021

Търговия, производство, преработка, внос и износ на едро и дребно, дистрибуция на хранителни, промишлени, строителни стоки, в страната и чужбина; транспорт на товари в страната и чужбина /след лиценз/; пакетиране на хранителни стоки, преработка и обработка на хранителни продукти, внос и износ; търговско представителство и посредничество; търговия на едро и дребно с всички стоки, включително и собствено производство; търговия на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид.

гр. Габрово, ул. ул. “Добруджа” 8