Фирма БИЗНЕС ХАУС КОНСУЛТ

Свържи се с фирма БИЗНЕС ХАУС КОНСУЛТ

Хотелиерство, ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, консултантска дейност по бизнес и европроекти, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим -след издаване на лиценз или съответното разрешение.