Фирма БлагоДарител

Свържи се с фирма БлагоДарител

производство и търговия със стоки, суровини и материали, стоки за бита,
хранителни и селскостопански стоки, спортни стоки; хотелиерство и
ресторантьорство, кетъринг, приготвяне и пакетиране на храна, онлайн
търговия, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агенство на български и чуждестранни
лица, рекламна дейност, маркетингова дейност, транспортна дейност в страната
и чужбина, както и всички други, разрешени от закона, търговски дейности.

гр. София, ул. ул. Никола Ковачевски 1

Телефон: **********