Фирма БЛЕК ХОЛК

Свържи се с фирма БЛЕК ХОЛК

куpиepcкa дeйнocт в cтpaнaтa и в чужбинa; превоз на стоки, хора и товари в страната и чужбина със собствен или нает транспорт; логистични услуги и складова дейност; охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, охрана на сгради, съоръжения и обекти; изграждане на технически системи за сигурност; пътна помощ, репатриране на аварирали и катастрофирали автомобили, вътрешна и външна търговия; изграждане на всички видове електроинсталации за сгради, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона