Фирма БЛУ НОРТ

Свържи се с фирма БЛУ НОРТ

Шивашки услуги, търговия на едро и дребно, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строителна дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; комисионни, спедиторски, транспортни услуги; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; печатни, машинописни и копирни услуги; производство на и търговия със селскостопански продукти; комунални услуги за населението; откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене;; производство на и търговия с алкохол; външнотърговска дейност; внос и износ, ремонт на средства за измерване, спедиторски услуги, като за упражняване на съответната дейност, търговецът ще придобива необходимите лицензии и разрешения и ще извърши съответните регистрации, както и всякакви други дейности, производства и услуги, незабранени със закон.

гр. Благоевград, ул. ул. “Цар Иван Шишман” 18