Фирма БН ПРОДЖЕКТ

Свържи се с фирма БН ПРОДЖЕКТ

покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; консултантска дейност в областта на недвижимите имоти и финанси; управление на недвижими имоти; вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт и бартерни операции; търговско представителство и търговско посредничество в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.