Фирма Бо и Бо

Свържи се с фирма Бо и Бо

Посреднически, комисионерски и рекламни услуги; Търговия с хранителни и други стоки; Търговско представителство; Вътрешна и външна търговия; Отдаване на транспортни средства под наем; Строително–ремонтни дейности; Пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина; Покупко-продажба на стоки или вещи в готов или обработен вид и други не забранени от закона дейности.

гр. Перник, ул. ул. Козлодуй 1