Фирма БОБИ И КРИС

Свържи се с фирма БОБИ И КРИС

Търговска дейност в страната и чужбина – внос и износ, покупка на стоки или други вещи, с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, външнотърговски сделки, маркетинг, и всички други дейности и услуги, които не са забранени със закон.

гр. Пловдив, ул. УЛ. Д-Р ВЛАДО 16

Телефон: 0898849771