Фирма Богидея

Свържи се с фирма Богидея

Производство на захарни изделия, продажба на стоки собствено производство, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; разкриване и експлоатация на питейни заведения, заведения за обществено хранене, кафе-сладкарници. Покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредничество при покупка на недвижими имоти, програмни услуги, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки (без поща); складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни услуги; лизинг, транспортни услуги, както и осъществяване на всяка друга дейност, разрешена от закона, която ще осъществявам в страната и в чужбина, при спазване на изискуемия лицензионно-разрешителен режим.

гр. Стара Загора, ул. УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА 107

Телефон: 0894 336 639