Фирма БОЙЧЕВ 21

Свържи се с фирма БОЙЧЕВ 21

Tърговска дейност в страната и чужбина с всички видове хранителни стоки, стоки на бита и промишлени стоки; Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;продажба на стоки от собствено производство; Покупка и продажба на автомобили; производство на изделия от текстил и трикотаж; ишлеме; търговско представителство и посредничество; дистрибуторски дейности;комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина;лицензионни сделки; складови сделки;сделки с интелектуална собственост;хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;внос и износ на стоки;проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;лизинг;дейности по възпроизводство на горите-лесокултурни мероприятия, мероприятия по залесяване, санитарни сечи и други; запазване и облагородяване на животинското разнообразие;дейности по лов, риболов и ловен туризъм;строителство и поддържане на обекти от инфраструктурата на горските стопанства със специален режим на ползване и управление, както и всяка незабранена от закона дейност.

гр. Гоце Делчев, ул. Христо Стоянов 46