Фирма Бола транспорт

Свържи се с фирма Бола транспорт

ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИЧНА ДЕЙНОСТ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕПРОДАДАТ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО С МАТЕРИАЛИ НА КЛИЕНТА; ЕКСПЕРТНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКИ ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, ТРАНСПОРТНИ, РЕКЛАМНИ ИНФОРМАЦИОННИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; ВЪНШНО ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО.

гр. Кюстендил, ул. ул. ЦАР СИМЕОН 1-ВИ 51