Фирма БОНИНЕД

Свържи се с фирма БОНИНЕД

Вътрешно и външнотърговска дейност, покупка на стоки, активи или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, агентство и маркетинг на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни, складови и транспортни сделки, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закон.

гр. София, ул. Казбек 12