Фирма БОРДИА

Свържи се с фирма БОРДИА

търговска дейност на всички видове стоки в страната и чужбина, ресторантьорство, ремонтни услуги, сервизна дейност, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина с наши и чуждестранни фирми, комисионна търговия и услуги, рекламна дейност, международен и вътрешен туризъм, предпримачество, транспортна дейност, производство и други дейности незабранени от закона

гр. Стамболийски, ул. ул. Христо Ботев 31