Фирма БОРИКАМБ

Свържи се с фирма БОРИКАМБ

Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; вътрешна и външна търговия на едро и дребно на всякакви промишлени, потребителски и битови стоки, фитопрепарати, консервни продукти, търговия със селскостопанска продукция и животинска /без дивечови кожи/ продукция; търговия с метали и метални изделия и техните производни в страната и чужбина; експорт, импорт; външнотърговска дейност; таксиметрова и транспортна дейност в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни /без поща/ сделки; лизинг; складови сделки; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; хотелиерство /след лиценз/; ресторантьорство и всички останали дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона, които по обем и предмет изискват да се водят по търговски начин.
При дейност с разрешителен режим – след издаване на съответното разрешение.