Фирма БОРИСЛАВА ВАНЧЕВА

Свържи се с фирма БОРИСЛАВА ВАНЧЕВА

Гримьорство, маникюр и педикюр, козметични услуги; Бръснарски и фризьорски услуги; Търговия с козметични продукти и аксесоари, масажи; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешна и външна търговия; търговия на едро и дребно; внос и износ; производство на селскостопанска продукция; покупка, строеж или обзавеждане недвижими имоти с цел продажба; лизинг, импорт, експорт; транспортна, спедиционна, складова дейност, митническо агентство; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; комисионни, превозни и бартерни сделки; транспортни, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги под формата на предприятие, както и осъществяване на други дейности и услуги, незабранени със закон.
(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със
закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след
получаване на съответно то разрешение или регистрация.
(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

гр. Хасково, ул. ул. Стоян Заимов 45