Фирма Бороскай

Свържи се с фирма Бороскай

Предмет на дейност: Вътрешен и международен туризъм; ресторантьорство и заведения за бързо хранене, производство и търговия с хранителни продукти, откриване на заведения за обществено хранене, хотелиерство и туроператорска дейност; експлоатация на заведения за обществено хранене, питейни заведения, спортни и атракционни обекти и съоръжения; търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, търговия със спортни стоки, търговия с безалкохолни напитки, кафе, закуски, сладки и захарни изделия, рекламна дейност, транспортни услуги, внос, износ, търговия със стоки и услуги, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица; почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; транспортни услуги в страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт; комисионна, спедиционна и складова дейност; търговско представителство и посредничество, даване под наем на превозни средства, машини и друга техника; маркетинг, представителство на физически и юридически лица; продажба на печатни произведения; сервиз и поддръжка на домакинска и промишлена техника; производство и покупка на хранителни и нехранителни стоки, машини, автомобили, резервни части, селскостопанска продукция и други стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид на едро и дребно; строителство, строително – ремонтни дейности и други дейности и услуги, незабранени от Закона или след лицензиране, там където е необходимо по нормативен акт.