Фирма Бос Трейдинг

Свържи се с фирма Бос Трейдинг

Внос, износ, преработка и производствена дейност, покупко-продажба, всякакви сделки и търговия с благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни в страната и чужбина, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях. както и търговия, производство и доставки на всякакъв вид стоки, рекламна дейност и организиране на мероприятия, онлайн търговия и онлайн реклама, туристическа дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, а също така всяка една дейност, която не е забранена от закопа.

гр. Костинброд, ул. “Никола Вапцаров” 4