Фирма БОСФОР 55

Свържи се с фирма БОСФОР 55

Търговска дейност в страната и чужбина, внос, износ и реекспорт, комисионна, спедиционна, складова, консигнационна, дистрибуторска и лизингова дейност, търговско представителство, агенство и посредничество в страната и чужбина на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговска дейност с всички разрешени със закон форми и с всички разрешени със закон стоки, както и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана от нормативните актове в Р.България

гр. Русе, ул. Опълченска 16