Фирма БОТЕВ 01

Свържи се с фирма БОТЕВ 01

Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговия на едро и дребно; внос и износ; производство на стоки с цел продажба на същите; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство, агентство и посредничество /без инвестиционнен посредник/ в страната и чужбина; транспортна, превозна и складова дейност; ресторантьорски и хотелиерски услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закон, като при необходимост дружеството ще придобива изискуемите по закон лизензи и разрешения.

гр. Ямбол, ул. СРЕМ 2