Фирма БОВИ 21

Свържи се с фирма БОВИ 21

ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ ЗА ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, KAKTO И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. София, ул. бул. Македония 40