Фирма БОЖ МОН

Свържи се с фирма БОЖ МОН

Отдаване на недвижими имоти под наем. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство. Търговия със сувенири и стоки, ресторантьорство, покупко-продажба на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ресторантьорска и хотелиерска дейност, търговско представителство и посредничество; внос и износ; сделки с интелектуална собственост; отдаване на автомобили под наем, лизинг, товарни и пътнически превози, таксиметрова дейност, строителни и монтажни дейности както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

гр. Несебър, ул. ул. “Хан Крум” 10А

Телефон: 0887244680