Фирма БОЖИДАРА 2021

Свържи се с фирма БОЖИДАРА 2021

Търговска дейност с хранителни стоки и нехранителни стоки, ресторантьорство, кафетария и разкриване на обекти за обществено хранене, транспортни услуги, продажба на алкохол и цигари след заплатен лиценз, както и всякаква друга дейност незабранена със закон

гр. Левски, ул. ПЕТЪР БЕРОН 6

Телефон: **********