Фирма БОЖКОВ ВЕЛУКС

Свържи се с фирма БОЖКОВ ВЕЛУКС

Търговия със стоки или други вещи с цел препродажба, в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, сделки със складови записи, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, , покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други дейности, незабранени от закона

гр. Велико Търново, ул. Крайбрежна 33