Фирма БР БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма БР БЪЛГАРИЯ

Създаване, изработване, поддържане, консултиране на информационни технологии и свързаните с тях продукти в страната и извън страната
както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.

Телефон: 0876603093