Фирма БРАТЯ КИРИЛОВИ

Свържи се с фирма БРАТЯ КИРИЛОВИ

откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене; хотелиерство и ресторантьорство /след лиценз/; продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид; вътрешна и външна търговия; реекспорт; бартерни сделки; комисионна търговия; производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; транспортна дейност-превоз на пътници и товари в страната и чужбина със собствени и наети средства; посредничество при запознанства; озеленяване; производство, преработка и търговия с продукти от растителен и животински произход, както и други дейности незабранени от закона.

гр. Варна, ул. ул.”Розова долина” 48