Фирма Братя Трайкови

Свържи се с фирма Братя Трайкови

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, складова, лизингова, маркетингова, спедиционна, рекламна, програмна, импресарска дейност; представителство и агентство на български и чужди фирми в страната и чужбина; превозна, хотелиерска /без чл. 2, т. 3 от ТЗ/, туристическа, информационна дейност; покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; вътрешна и външна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.

гр. София, ул. “Възкресение” 155