Фирма БРАВО МЕБЕЛ 2008

Свържи се с фирма БРАВО МЕБЕЛ 2008

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ, ПОКУПКА НА СТОКИ, КЛИМАТИЦИ, АКСЕСОАРИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Пловдив, ул. ВОДОЛЕЙ 16

Телефон: 0897884885