Фирма БРИЗ 2021

Свържи се с фирма БРИЗ 2021

отглеждане, развъждане и продажба на аквакултури, риболов и търговия с рибни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; рекламни, информационни, проектантски и дизайнерски услуги, комисионни сделки; внос и износ; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, магазинерство, ресторантьорство, кафетерия, хотелиерски, туристически, програмни, импресарски, фризьорски, козметични или други услуги; лизинг, търговия с аудио – визуални уредби и носители. както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закона.

гр. Свети Влас, ул. Чайка 26