Фирма БУЛ БИЛД СТРОЙ

Свържи се с фирма БУЛ БИЛД СТРОЙ

Вътрешна и външнотърговска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, обзавеждане, отдаване под наем на недвижими имоти, международен транспорт, международна логистика и дистрибуция, транспортни услуги с превозни средства, отдаване под наем на превозни средства в страната и в чужбина внос, износ и продажба на автомобили и транспортни средства, резервни части, ремонт, прехвърляне на собственост или вещни права върху превозни средства и стоки, производство и търговия на едро и дребно на промишлени стоки, откриване на магазини и бутици, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна и информационна дейност, както и всички дейности незабранени от закона.

гр. София, ул. Бул.Константин Величков 3

Телефон: 0878700702