Фирма БУЛ ЛЕС ИНВЕСТ

Свържи се с фирма БУЛ ЛЕС ИНВЕСТ

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ – Рибовъдство и търговия с риба и рибни продукти, производство и търговия със селскостопанска продукция. ДОПЪЛНИТЕННИ ДЕЙНОСТИ – внос и износ, наемане и пренаемане на земеделски земи и водоеми, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.