Фирма БулРем 93

Свържи се с фирма БулРем 93

АВТОМОНТЬОРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА НА АВТОЧАСТИ, АВТОАКСЕСОАРИ, КОНСУМАТИВИ И ДРУГИ СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН, ОБРАБОТЕН ВИД; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪТНА ПОМОЩ И РЕПАТРИРАНЕ НА МПС; РЕМОНТ, РЕГУЛИРАНЕ И БАЛАНСИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ГУМИ НА МПС; ДИАГНОСТИКА НА МПС; ТРАНСПОРТНА И ПРЕВОЗВАЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА СТОКИ И ХОРА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВЕНА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ; ТУРИСТИЧЕСКИ И ТУРОПЕРАТОРСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ АКО СЕ ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЯКОЯ ДЕЙНОСТ, ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКАВА РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ