Фирма БУМ 3

Свържи се с фирма БУМ 3

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА ИЛИ ЧУЖБИНА,ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА, ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД ИЗДАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ЛИЦЕНЗИ, АКО ТАКИВА СА НЕОБХОДИМИ