Фирма БУРАТИНО БИЛДИНГ

Свържи се с фирма БУРАТИНО БИЛДИНГ

Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, спедиционни, консигнационни, оказионни, лицензионни сделки; складови сделки; външнотърговски сделки; сделки с интелектуална собственост и създаване на радио и телевизионни програми; превозни сделки в страната и чужбина; хотелиерски, туристически, ресторантьорски и импресарски услуги; рекламна дейност и консултации; таксиметрови услуги; автосервизни услуги; отдаване на автомобили под наем; счетоводни услуги и финансови консултации;

гр. Благоевград, ул. пл. “Георги Измирлиев” 5