Фирма ЧАТИ

Свържи се с фирма ЧАТИ

Търговия с нехранителни и хранителни стоки, както и стоки собствено производство, разкриване на магазини, заведения за хранене, кафенета и сладкарници, разносна търговия, посредническа, куриерска и дистрибуторска дейност, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, счетоводни услуги, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, консултантска дейност, маркетинг и реклама, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни юридически лица в страната и чужбина; складови сделки, лизинг, внос и износ на стоки както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона или друг нормативен акт.

гр. София, ул. Княз Борис I 130