Фирма ЧАВДАРТ – Е

Свържи се с фирма ЧАВДАРТ – Е

Търговия с промишлени и други стоки, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски и туристически услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на други дейности и услуги, незабранени от закона