Фирма ЧЕЛО КОТЕ

Свържи се с фирма ЧЕЛО КОТЕ

посредничество при сделки с недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, включително на цигари, тютюневи изделия, алкохол и алкохолни продукти; търговия със селскостопанска продукция; продажба на стоки от собствено производство; търговия и сделки с дърва, дървесина и всякакви такива изделия, продукти и вещи; търговско представителство и посредничество; комисионни, лизингови, спедиционни и превозни сделки; издаване на менителници, записи на заповеди, чекове; превоз на стоки и товари в страната и чужбина с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт; таксиметрова дейност; сделки с интелектуална собственост; консултантска дейност, организиране на културни мероприятия, семинари и обучения, издателска, полиграфическа и книгоразпространителска дейност, сделки с интелектуална собственост и авторски права,
търговия на дребно и едро (чрез всякакви способи и платформи), създаване и развиване на платформи за електронна търговия, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, ресторантьорски, разкриване на къщи за гости, както и предоставянето на други услуги; извършване на козметични и фризьорски услуги и процедури; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; предприемачество и извършване на строително – ремонтни дейности; счетоводни услуги; продажба на авточасти, авторемонтни, тенекеджийски и авто-козметични услуги; международен транспорт и туризъм; външнотърговски и външно икономически сделки и други позволени от закона.

гр. Пирдоп, ул. ул.”Георги Бенковски” 29