Фирма ЧЕМПИЪНС 89

Свържи се с фирма ЧЕМПИЪНС 89

Търговия със стоки и услуги, търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, фитнес, продажба на спортни стоки и напитки, търговия с хранителни добавки, онлайн търговия, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица, производство, внос, износ, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, а за тези с разрешителен режим – след снабдяването с лиценз.