Фирма ЧЕРНИКОВИ ГРУП

Свържи се с фирма ЧЕРНИКОВИ ГРУП

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯ, СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КУРИЕРСКИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ; СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗА ДАННИ С ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АГЕНТСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ АКО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЯКОЯ ДЕЙНОСТ, ТАЗИ ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКОВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, СЪОТВЕТНО СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКАВА РЕГИСТРАЦИЯ.

гр. Исперих, ул. ул. ЛУДОГОРИЕ 12