Фирма ЧИЧИ ФФ

Свържи се с фирма ЧИЧИ ФФ

РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, КЕТЕРИНГ УСЛУГИ, ДОСТАВКИ НА ХРАНИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА Р. БЪЛГАРИЯ.

гр. София, ул. ХАЙДУШКА ПОЛЯНА 55

Телефон: 0877721777