Фирма ЧИЧО СКРУЧ 2021

Свържи се с фирма ЧИЧО СКРУЧ 2021

Търговия с хранителни и нехранителни стоки, продажба на алкохол и тютюневи изделия, вътрешно и външно-търговска дейност; импорт и експорт; търговско представителство, посредничество, превозна, хотелиерска, отдаване под наем на паркинг места, туристическа, туроператорска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини; търговия с хранителни стоки, безалкохолни и алкохолни напитки; вътрешен и международен туризъм, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, с интелектуална собственост, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, продажба на петролни продукти както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от законодателството на Р България.

гр. Оряхово, ул. ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 57

Телефон: 0878866355