Фирма ЧОЧКО – 21

Свържи се с фирма ЧОЧКО – 21

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД. ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОПА.

гр. Пловдив, ул. ДРАГОЯ БОЖИЛОВ 5

Телефон: 0885151320