Фирма ЦЕЦИ-75-ДАНЧО ОЦОВ

Свържи се с фирма ЦЕЦИ-75-ДАНЧО ОЦОВ

Покупка на стоки и вещи; таксиметрови и транспортни услуги; магазини за продажба на куфари и чанти, дрехи и стоки по един лев; магазини за хранителни стоки и кафе сладкарници; магазини за продажба на плодове и зеленчуци; разносна търговия по пазари в страната; производство и продажба на сселскостопанска продукция; рекламни и информационни услуги; електронна търговия, както и всякакъв вид сделки и услуги , незабранени от Т.З.
Дейността ще се извършва в страната и чужбина.

гр. Сливен, ул. Кръстьо Асенов 1