Фирма ЦЕКО-99 – ЦВЕТАН ИВОВ

Свържи се с фирма ЦЕКО-99 – ЦВЕТАН ИВОВ

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ. ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ. ТЪРГОВИЯ – ДЪРВА ЗА ОГРЕВ. СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. СКЛАДОВИ СДЕЛКИ. ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ. ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Видин, ул. ул.Теодосий Търновски 84