Фирма ЦЕНТЪР ЗА ТЕЛЕСНА ПСИХОТЕРАПИЯ И РАБОТА С ТРАВМА

Свържи се с фирма ЦЕНТЪР ЗА ТЕЛЕСНА ПСИХОТЕРАПИЯ И РАБОТА С ТРАВМА

Индивидуална и групова психотерапия; индивидуална и групова нейрографика; организиране и провеждане на семинари с водещи специалисти в областта на психичното здраве от България и чужбина; организиране на видео и онлайн семинари, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. “Симеоновско шосе” 110