Фирма ЦВЕТЕН СВЯТ ТОМЧЕВИ

Свържи се с фирма ЦВЕТЕН СВЯТ ТОМЧЕВИ

Строителни и ремонтни дейности, търговия на едро и дребно, покупка на стоки и други вещи сцел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговска дейност /вкл. внос и износ/, складова, рекламна, информационна, издателска дейност, спедиторска дейност, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, търговско представителство и посредничество, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

с. Белозем, ул. ул. Михаил Марков 9