Фирма ЦВЕТИ-ДЕТСКИ СВЯТ

Свържи се с фирма ЦВЕТИ-ДЕТСКИ СВЯТ

Търговска дейност с детски стоки; внос и износ на автомобили; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми; всички останали дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

гр. Елин Пелин, ул. Пирин 13